Places Limitades!

Places limitades

Degut al èxit d’interès per poder participar al Campus Dunk, ens veiem amb la necessitat de fer una pre-inscripció, per tant, per poder participar en el Campus Dunk 2016, s’ha de fer una prèvia reserva, sense aquesta no garantim que tinguis plaça.

Per poder fer la reserva, s’ha de fer un ingrés de 50€ abans del dia 10 de Maig, en el número de compte: IBAN ES62 0186 1001 91 0508368161 Banco Mediolanum (els pagaments es poden fer a través de la finestreta en el BBVA i Banco de Santander). Cal indicar com a concepte el nom del jugador. A continuació omplir el formulari: PRE-INSCRIPCIÓ, i enviar a campusdunk@cblesfranqueses.com junt amb el resguard de pagament. O bé, entregar els 50 euros junt amb la pre-inscripció a la oficina del Club Bàsquet Les Franqueses (Dilluns i Dimecres 18:30h a 20:00h).

Amb aquesta reserva es bloquejarà automàticament una plaça pel jugador/a.

Aquest import es restarà de l’import total a pagar, quedant pendent 245€ per jugador, aquest últim pagament s’haurà d’efectuar abans del 22 de Juny.

A més a més, tens la possibilitat de demanar un talonari de loteria per vendre i poder-te subvencionar fins a 90€ (demanar el talonari a les oficines del Club Bàquet Les Franqueses o a través del correu electrònic campusdunk@cblesfranqueses.com).

En el cas d’anul·lar la participació del Campus Dunk, l’import de la reserva no serà retornat.

Més informació, a l’oficina del Club Bàsquet Les Franqueses els Dilluns i Dimecres de 18:30h a 20:00h o 690.74.39.28/675.13.29.67.